Wollerau: 24.03.2018 / 25.03.2018
Samstag: CAC & Best in Show
Sonntag: CACIB & Best in ShowWettingen 03.03.2018 /04.03.2018
Samstag: CAC & BIV
Sonntag: CAC & BIV & NOM (1Vote)

 Rothenburg: 17.12.2017

 

Sonntag: V1

  

Karlsruhe 02.12.2017 / 03.12.2017

Samstag: V1 & BIV & NOM

Sonntag: V1 & BIV & NOM

 Frauenfeld 25.11.2017

 

Samstag: V1